MyBB Community Forums

Full Version: Alleen voor mods
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hallo,

ik wil het hier eens proberen, want in het engelse gedeelte wil het niet echt lukken.

Ik zoek een plugin of bbcode voor mods en admins.

Die zouden een commentaar in een bericht van een lid moeten kunnen zetten, en dat bericht zou alleen zichtbaar moeten zijn voor mods en admins.

Het bericht van het lid dus zichtbaar voor iedereen, maar het toegevoegde commentaar alleen zichtbaar voor mods en admins.
check this thread : Admin/Mod Messages
Thanks!! exactly what I mean.