MyBB Community Forums

Full Version: wijzigen info over auteurs
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Goedemorgen,

Hoe kan ik de info over auteurs veranderen?
Ik wil daar enkele lijnen weg en graag een 'geslachtsteken' bij laten opkomen.

dank bij voorbaat,

Niko
this might help : Adding things to the postbit
Ik weet niet echt te begrijpen wat je probeert te zeggen. Kunt u verduidelijken.