MyBB Community Forums

Full Version: Complete Romanian (Română) language pack for MyBB 1.6.x (1.6.15, 1.6.14)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Romanian(Română) language pack for MyBB
Last revision: 8th of August, for MyBB 1.6.15

This thread contains the latest available information regarding the romanian language pack for MyBB.


What?
MyBB is, thanks to many volunteers, available in a broad selection of languages. This also includes the romanian language: this way you can display your copy of MyBB completely in the romanian language. This may aid visitors of your bulletin board, who might not always have a good knowledge of the English language, in understanding the offered content.

Who?
The romanian language pack is entirely made by Kaeden.

Where and how?
The romanian language pack can be downloaded here:

Current Version - Download Romanian Language Pack for 1.6.15

Previous Version - Download Romanian Language Pack for 1.6.14

When you downloaded the file you will have to extract it in order to be able to view the content. The latest versions of Windows have a built-in utility for that. If this is not available to you then you could use a decompression utility such as 7-Zip. As soon as you have extracted the archived files a Romanian and an English readme file will be present. You can find more information about installing the romanian language pack and further information in that file.

And then?
In the aforementioned readme file you will find all information required to make using the romanian language as easy as possible for both you and the members of your bulletin board. As soon as the language pack has been installed and is working properly you will have nothing left to do.

And still...
Although you do not have to do anything anymore, there is a chance that you would like to give your opinion, report errors or contact the translators for another reason. That is possible. You can post all that and more at ...
Let us know what is on your mind: your help will aid us in providing an even better translation!


To avoid thread hijacking, which may be troublesome for users interested in only the package's information, please use the PM system to address any inconvenience that cannot be summed up in 2-3 replies. Thanks for your understanding.

Translation developement:

If you are willing to suggest a translation improvement head over to the GitHub Repository.


KaedenPachetul de traducere în Română(Romanian) pentru MyBB
Ultima revizuire: 8 August, pentru MyBB 1.6.15

Acest subiect de discuție conține cele mai recente informații disponibile legate de traducerea în limba română a MyBB.


Ce?
MyBB este disponibil, mulțumită contribuției multor voluntari, într-o selecție bogată de traduceri. Aceasta include, de asemenea, și limba română: în acest fel, poți afișa copia ta MyBB complet în limba română. Traducerea interfeței poate veni în sprijinul vizitatorilor forumului tău, care nu sunt familiarizați cu limba engleză și pot avea dificultăți în înțelegerea conținutului oferit.

Cine?
Pachetul de traducere în limba română este realizat în întregime de Kaeden.

Unde și cum?
Pachetul de traducere în limba română poate fi descărcat aici:

Versiunea curentă - Descarcă Pachetul de Limba Română pentru 1.6.15

Versiunea anterioară - Descarcă Pachetul de Limba Română pentru 1.6.14

După ce vei fi descărcat pachetul, va trebui să îi extragi conținutul din fișierul arhivat. Cele mai recente versiuni ale Windows au o utilitate implicită pentru acest procedeu. Dacă însă această opțiune nu se află la dispoziția ta, atunci poți utiliza un program de dezarhivare cum ar fi 7-Zip. Imediat ce vei extrage fișierele arhivate, vor fi disponibile două documente de ajutor, unul în Română - readme_romanian.html, altul în Engleză - readme.html. Acestea conțin informații complete despre modalitatea de instalare a limbii române pe forumul tău.

Și apoi?
În documentele de ajutor menționate anterior vei găsi toate informațiile necesare pentru a face utilizarea acestui pachet de limbă cât mai lesne pentru tine și utilizatorii forumului tău. Odată ce traducerea este instalată și funcționează optim, nu mai rămâne nimic de făcut.

Dar totuși...
Deși nu trebuie să mai faci nimic, există posibilitatea să dorești să îți exprimi opinia legată de traducere, să raportezi erori sau să contactezi traducătorul pentru alt motiv. Acest lucru este posibil trimițând o replică la acest subiect.

Pentru a nu încărca subiectul în defavoarea cititorilor interesați doar de informațiile practice, orice dezbateri care depășesc două-trei replici doresc a fi adresate în PM. Mulțumesc pentru înțelegere.

Împărtășește-ne gândurile tale: ajutorul tău va contribui la îmbunătățirea pachetelor următoare.

Actualizare traducere:

Dacă dorești să contribui la dezvoltarea traducerii, poți face acest lucru pe GitHub.

Kaeden
Thank you so much for this. / Multumesc mult frate.
Great work!
+1 rep.
Language Pack Update: 4th of January, 2012

Also added to the changelog in the readme.html:

Quote:4th of January, 2012: Added a few missing diacritics and corrected some misspelled words for the front-end.

To download, please follow the link in the first post of this thread.


Actualizare traducere: 4 Ianuarie 2012

De asemenea, menționată și în citește-mă.html:

Quote:4 Ianuarie 2012: Au fost adăugate câteva diacritice lipsă și au fost corectate anumite cuvinte scrise greșit (interfața forumului).

Pentru a descărca, urmează legătura din primul mesaj al acestui subiect de discuție.
Good work ! Congratulation !
Language Pack Update: 10th of February, 2012

Also added to the changelog in the readme.html:

Quote:10th of February, 2012: Updated to MyBB 1.6.6 (1606).

To download, please follow the link in the first post of this thread.


Actualizare traducere: 10 Februarie 2012

De asemenea, menționată și în citește-mă.html:

Quote:10 Februarie 2012: Pachet actualizat la MyBB 1.6.6 (1606).

Pentru a descărca, urmează legătura din primul mesaj al acestui subiect de discuție.
I'm jealous! Russian language pack still isn't ready.
There aren't major changes (actually as far as I've seen just one string added into user group promotions, admin side) since 1.6.5.
[EN]
Language Pack Update: As of 15th of March 2012, Romanian Readme file is called readme_romanian.html instead of citește-mă.html.


[RO]
Actualizare traducere: Începând cu 15 Martie 2012, fișierul citește-mă.html a fost redenumit în readme_romanian.html.
[EN]
Please do NOT use the translation_daemon.php provided with the 1606 language pack for 1607. It's not compatible with MyBB 1.6.7.

The complete language pack for MyBB 1.6.7 should be ready in the next couple of days.


[RO]
NU folosiți utilitarul translation_daemon.php din pachetul de traducere pentru 1606 la versiunea 1607. Nu este compatibil cu MyBB 1.6.7.

Noul pachet complet pentru MyBB 1.6.7. ar trebui să fie gata in următoarele două zile.[EN]
The Romanian Language Pack for 1.6.7 has been released. Download links in the first post.[RO]
Pachetul de traducere în Limba Română pentru versiunea 1.6.7 a fost publicat. Legături pentru descărcare se regăsesc în primul mesaj din acest subiect de discuție.
Pages: 1 2 3