MyBB Community Forums

Full Version: ChangUonDyU Chatbox
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hallo forum leden,

Ik heb bij ons op de site ChangUonDyU Chatbox geïnstalleerd en werk super, op 1 ding na de smilys komen niet te voorschijn als ik op smilielys klik en klik op meer smylis komt er een lege pagina. Dit gebeurd in FF en alle rechten staan goed zoals duidelijk is aangegeven. In Ie zie je de smielys wel maa dan als broken link maar daar is een workaround voor.

Grtz Mp3catcher
if you use the extra chatbox (the chatbox is not the same forum and on a host), there theercos settings wrong forum. It is also possible error path ...
I think you should put your site up. So easier to find errors.
(The reading I had with the help of google translate. So, will inevitably misunderstood ^ ^)
Vraag plugin support.