MyBB Community Forums

Full Version: Chrome giving warning when opening thread
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Quote:community.mybb.com bevat inhoud van dynaxel.com, een site waarvan bekend is dat deze malware distribueert. Als u deze site bezoekt, kan uw computer worden geïnfecteerd.
Google heeft vastgesteld dat er misschien schadelijke software op uw computer wordt geïnstalleerd wanneer u doorgaat. Als u deze site in het verleden heeft bezocht of de site vertrouwt, is het mogelijk dat de site onlangs door een hacker is geïnfecteerd. Ga niet verder. U kunt het morgen opnieuw proberen of ergens anders naartoe gaan.
We hebben dynaxel.com al gemeld dat we malware op de site hebben aangetroffen. Voor meer informatie over de problemen die op dynaxel.com zijn gevonden, gaat u naar de Diagnosepagina voor Safe Browsing van Google.

Its from this thead:

http://community.mybb.com/thread-66551.html

[Image: Naamloos.jpg]
Lee's Signature Toungue http://community.mybb.com/user-6988.html

Can't see how this can be dangerous though
http://safebrowsing.clients.google.com/s...ybbsig.png

I doubt it's intentional, but I've removed it nonetheless.