MyBB Community Forums

Full Version: registratie overeenkomst [Opgelost]
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hallo,

Ik wou graag een aantal dingen aanpassen in mijn regi overeenkomst.. en heb ook gevonden waar ik dat moet doen. maar als ik deze nu weer up-load en wil me op het forum afmelden krijg ik een foutmelding en gaat vanzelf weer terug naar de pagina waar ik me wou afmelden... en ben dus nog steeds aangemeld. ik kan niet zien wat precies de foutmelding is want hij gaat dus vanzelf weer terug naar de pagina
Kun je wel zien welke foutmelding je krijgt?
En als je het originele bestand weer terugzet lukt het dan wel?
Neej ik kan het niet zien omdat die weer heel snel teruggaat naar het scherm waar je wou afmelden... Als ik het originele bestand weer terugzet dan kan ik me gewoon weer afmelden
wat wil je zoal aanpassen dan, en in welk bestand doe je dat?
Nou ik beheer een 18+ forum en wil graag de registratieovereenkomst aanpassen.. ik wil daar inzetten dus dat ze verklaren dat ze minimaal 18+ zijn.. dit pas ik aan in de member.lang.php in de map languages->dutch
Probeer het eens met deze link
http://jou forumlink/admin/index.php?module=config-languages&action=edit&lang=dutch&editwith=&file=member.lang.php

Als je het hier aanpast weet je zeker dat je niet per abuis iets verwijderd wat er wel hoort te staan
Hey toppie bedankt.... Het is gelukt met jou link.... nogmaals super bedankt!!!
yw, en mocht je meer vragen hebben dan hoor ik het graag