MyBB Community Forums

Full Version: Onbekende vakjes
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hallo,

Ik heb een vraag over mijn beheerderCS.

Vanaf het moment van installatie heb ik in mijn CS een aantal vakjes die wel zijn aangevinkt maar verder geen tekst achter staat! ik heb gekeken met chrome en i explorer en dat maakt geen verschil.
Kun je eens een screenshot plaatsen?
Gebruik je de Nederlandse vertaling voor MyBB 1.6.0 of 1.6.8?
http://community.mybb.com/thread-74954-p...#pid915697
(2012-10-09, 07:14 AM)erigo19 Wrote: [ -> ]Kun je eens een screenshot plaatsen?

Hieronder de screenshot... maar dit is niet de enige plek waar ze zitten

(2012-10-09, 07:34 AM)koenwi Wrote: [ -> ]Gebruik je de Nederlandse vertaling voor MyBB 1.6.0 of 1.6.8?
http://community.mybb.com/thread-74954-p...#pid915697

ik gebruik 1.6.8

Ik heb oook even gedaan wat er bij de andere topic gezegd werd.. heb de losse taal nog is een x gedownload en overschreven. maar dit mocht niet baten
De vertaling ontbreekt er inderdaad nog voor. (Zal tegen volgende update aangepast worden.)
Er zou zoiets moeten staan: 'Enkel vrienden mogen deze gebruiker persoonlijke berichten sturen'.
Okeej... maar kan ik deze ook zelf aanpassen? en zo ja hoe kan ik dat doen?
Je kan user_users.lang.php vervangen bij /inc/languages/dutch/admin door het bestand uit de bijlage.
Daar is de vertaling ervan inmiddels bijgevoegd.
Hallo, Het is nu inderdaad opgelost! mag ik je hartelijk danken?!