MyBB Community Forums

Full Version: Vraag omrent de "Copyright"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hoi,

Die copyright, moet die verplicht onderaan de pagina staan? Ik heb hem namelijk op een andere locatie gezet, mag dat ook?

Dank u!
Je mag dat wijzigen. Er moet wel altijd een verwijzing naar mybb blijven staan ergens indien je graag support blijft behouden.
Het hoeft dus niet persee op elke pagina?
Strikt genomen moet volgens de huidige licentie niets en kan je het wijzigen, weglaten,.... Maar in het laatste geval ga je hier met verdere vragen geweigerd worden. Waar de grens ligt daarvoor hier weet ik ook niet, maar als er een verwijzing op de indexpagina is vermoed ik dat het nog wel net ok is. (Maar ik kan het niet met zekerheid zeggen.)
My dutch isn't so good, but from the looks of it you're asking about the powered by notice?

If so, the minimum is "Powered By MyBB". It must show on all pages and must be visible. It can be modified to something similar, e.g. "Forum Software By MyBB", but it can be translated in to other languages if you so wish. Wink

The license allows you to remove it, but we won't provide you with support nor will we allow you to showcase your site here as per our support eligibility policy. Put simply, support us and we'll support you. Smile
Hi Nathan,

You are correct. This is what I do now:
The MyBB on the right links to the website and they under Gemaakt door will not link, is it okay so?
As the linked version only shows on the index page it does not meet our support eligibility policy. It must show on all pages.
Done.