MyBB Community Forums

Full Version: Hungarian translation update
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Az utolsó magyar nyelvi fordítás az 1.6.1-hez volt elérhető, most frissítettem az 1.6.12-höz.
(2014-02-04, 01:22 PM)rezso Wrote: [ -> ]Az utolsó magyar nyelvi fordítás az 1.6.1-hez volt elérhető, most frissítettem az 1.6.12-höz.

Köszi.

És egyben jeleznék is egy hibát, a "admin/config_post_icons.lang.php" fájl 34-ik sorában hiányzik a változót lezáró ";". Ennek hiánya hibát dob az Admin panel Konfiguráció / Üzenet Ikonok részénél.
Javítottam, köszi a jelzést.
Csak most vettem észre az 1.6.13 verziót, frissítettem hozzá a nyelvi csomagot.
(Az admin felület még elég csúnya, sok benne a felesleges nagybetű, amiket még az előző fordítócsapat „követett el”. Ezeket a következő verzióra szeretném javítani.)
Frissítve az 1.6.14-hez.
Frissítve az 1.6.15-höz.
Elkezdtem fordítani a 1801 nyelvi fájlt.
Sajnos nem tudom mikorra fejezem be időhiány miatt.
Legkorábban 2015. január végére várható.

Boldog Karácsonyt!
Bele kezdtem Én is, de nálam is lassan halad.