MyBB Community Forums

Full Version: Ukrainian Language Pack
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hello!

I'd like to present Ukrainian translation for MyBB 1.6.15.
This release is based at the Ukrainian translation for MyBB 1.6.08 of Andriy Smilyanets.
It contains translations for Admin CP, settings and buttons in default style.

[Image: attachment.php?aid=32763]Доброго дня!

Оновив український переклад Андрія Смілянця для версії MyBB 1.6.15
Прошу надавати свої коментарі, зауваження та пропозиції в цій темі.


asmile Wrote:Даний пакет містить переклад Admin CP, налаштувань та кнопок стандартного стилю.
Переклад налаштувань виконано використовуючи стандартні механізми MyBB, тобто без втручань у зміст бази даних. Тому деякі значення, що зберігаються в базі даних не перекладені.
Якщо Ви перемкнете Admin CP на українську мову - будьте уважні при встановленні плагінів. Необхідно їх перекласти на українську до встановлення, або, на час встановлення, перемкнути Admin CP на англійську мову.