MyBB Community Forums

Full Version: 1.8 Hungarian translation update Beta 1.1 / 1.8 Magyar nyelvi fájl frissítés
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Letölthető A MyBB-hez a magyar nyelvi fájl. Jelenleg béta állapotban van, még sok tesztelést igényel. Sok helyen még angolul jelenik meg a szöveg.

Változások:
  • változók eltávolítva illetve hozzáadva az 1.8-as magyar nyelvi fájlhoz
  • kisebb fordítási hibák javítva
Béta 2.0 verzió

A nyelvi fájl átkerült a MyBB Download szekciójába.