MyBB Community Forums

Full Version: MyBB has detected that an SQL error and
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
merhaba benim web sitesi dışarı mavi mybb_post aniden hata verdi ve ben de ne yazık ki bilmiyorum, değil yedek neden işe yaramadı süreci boya mAlArImdA böyle bir araştırma aniden silinmesi hepsini.

Verilen Hata MyBB algıladığını bir SQL hatası ve ., aşağıdaki nedenlerden dolayı devam edemiyor

: SQL hata
1017 - dosya bulunamıyor: './mybbforum/mybb_posts.frm' (13 errno)
Sorgu:
DISTINCT tid SEÇİN, WHERE uid = "2" ve gELEN uid mybb_posts tid (827,777,739,677,629,609,593,443,440,434,93,36,4) VE (-1,0,1) IN görünür
lütfen yardım ..