MyBB Community Forums

Full Version: [1.8.33] Polish Language Pack
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Polish language pack for MyBB

This thread contains the latest available information regarding the Polish language pack for MyBB.

What?
MyBB is, thanks to many volunteers, available in a broad selection of languages. This also includes the Polish language: this way you can display your copy of MyBB completely in the Polish language. This may aid visitors of your bulletin board, who might not always have a good knowledge of the English language, in understanding the offered content.

Who?
The Polish language pack is mainly made by bryn, DamYan, gigi, matc, szulcu, Łukasz and Divir.

Where and how?
The Polish language pack can be downloaded at https://community.mybb.com/mods.php?action=view&pid=920 or via the Webboard.pl.

When you downloaded the file you will have to extract it in order to be able to view the content. The latest versions of Windows have a built-in utility for that. If this is not available to you then you could use a decompression utility such as 7-Zip. As soon as you have extracted the archived files a Polish and an English readme file will be present. You can find more information about installing the Polish language pack and further information in that file.

And then?
In the aforementioned readme file you will find all information required to make using the Polish language as easy as possible for both you and the members of your bulletin board. As soon as the language pack has been installed and is working properly you will have nothing left to do.

And still...
Although you do not have to do anything anymore, there is a chance that you would like to give your opinion, report errors or contact the translators for another reason. That is possible. You can post all that and more at Polish Support MyBB
Let us know what is on your mind: your help will aid us in providing an even better translation!

Text: szulcu


Polski:

Polska paczka językowa dla MyBB

Ten wątek zawiera najnowsze informacje na temat polskiej paczki językowej dla MyBB.

Co?
MyBB, dzięki wielu wolontariuszom, dostępne jest w wielu wersjach językowych. Wśród nich jest też język polski. W ten sposób możesz wyświetlać swoje forum w języku polskim. Może to pomóc odwiedzającym, którzy nie zawsze posiadają podstawową znajomość języka angielskiego, w zrozumieniu treści zawartej na Twoim forum.

Kto?
Polska paczka została stworzona przez bryna, DamYana, gigiego, matc, szulcu, Łukasza i Divira.

Gdzie i jak?
Polska paczka językowa może zostać pobrana ze strony https://community.mybb.com/mods.php?action=view&pid=920 bądź poprzez Webboard.pl.

Po pobraniu paczki należy rozpakować jej zawartość, aby móc przeglądać jej zawartość. Najnowsze wersje systemów Windows posiadają wbudowane narzedzia do takich celów. Jeżeli w Twoim systemie nie ma programu rozpakowującego możesz użyć dowolnego programu obsługującego archiwa ZIP, takiego jak na przykład 7-Zip. Jak tylko wypakujesz zawartość paczki, zapoznaj się z plikiem czytajto. Znajdziesz tam informacje o tym jak zainstalować Polską paczkę językową i inne informacje takie jak licencja.

Co potem?
We wspomnianym pliku znajdziesz informacje niezbędne do włączenia języka polskiego dla Twoich użytkowników oraz na całym forum. Jak tylko paczka zostanie zainstalowana oraz będzie działać poprawnie, nie musisz nic więcej robić.

Wciąż mam jednak pytania...
Jeśli jednak chcesz podzielić się z innymi użytkownikami opinią o Polskiej paczce, zgłosić w niej błąd lub skontaktować się z tłumaczami z innego powodu, możesz to zrobić poprzez rejestrację na Polskim Supporcie MyBB
Podziel się z nami swoją opinią, pomoże nam to w ulepszeniu polskiej paczki językowej.

Tekst: szulcu
Translation has been updated to 1.8.27.
You can download it at Polish Support MyBB.Tłumaczenie zostało zaktualizowane do wersji 1.8.27.
Można je pobrać z witryny Polskiego Supportu MyBB.
Translation has been updated to 1.8.31.
You can download it at Polish Support MyBB.Tłumaczenie zostało zaktualizowane do wersji 1.8.31.
Można je pobrać z witryny Polskiego Supportu MyBB.
Translation has been updated to 1.8.33.
You can download it at Polish Support MyBB.Tłumaczenie zostało zaktualizowane do wersji 1.8.33.
Można je pobrać z witryny Polskiego Supportu MyBB.