MyBB Community Forums

Full Version: number of comments
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Merhaba arkadaşlar

mybb'de bu normal mi?

Forumu farklı versiyonlarda çok denedim ama çözümü bulamadım, hata yapıyor olmalıyım. Forumda 2 konu var ancak yorum yok. ama yorum gösteriyor. bu bir hata mı
Posts refer to how many posts are in a forum. When you create a thread, it creates a post that shows up in the mybb_posts table.