MyBB Community Forums

Full Version: about using sweetalert
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Merhaba

Bu eklenti nasıl kullanılır kurulumdan sonra merak ediyorum

[Image: preview_124554_1569342772_7bb235298052cd...5d59b4.png]

https://community.mybb.com/mods.php?acti...w&pid=1306

Bana bir örnek verebilir misiniz, örneğin, çıkış bağlantısı tıkladığınızda gösterilecek
don't you know