MyBB Community Forums

Full Version: Gasten..
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dag allemaal, niet leden kunnen profiel van leden en ledenlijst bekijken.
Hoe kan ik voorkomen dat gasten deze permissie hebben?
MemberProfile:
http://mods.mybboard.net/view/hide-userp...ignorelist

Memberlist:
ACP - Manage Groups - Unregistered/Not Logged In [ Edit Usergroup ] - Permissions: Misc - Can View Memberlist [ NO ]
Ow dank je wel Smile
idd mooi en handig maar kan dit ook bvb met de sideboxes?
wij hebben daar documenten in staan die ook zichtbaar zijn voor niet members....
alvast bedankt