MyBB Community Forums

Full Version: Geen bijlage meer uploaden.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hallo,

Raar probleem.
Ik kan geen bijlage's meer toevoegen aan een bericht.

Als ik een bestand kies bij bladeren en dan upload, lijkt het wel of hij iets upload maar er komt geen bijlage bij het bericht.

Iemand hier een idee waar dit aan kan liggen?

Instelling fout??

Bedankt,

Otje
Kan je een link naar je forum geven?
De map uploads is wel naar 777 gechmod?
Het is al opgelost!
Toch bedankt voor het snelle antwoorden!