MyBB Community Forums

Full Version: admin
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ik ben mijn logingegevens kwijt van /admin/ hoe kan ik die zien ?? of waar kan ik die vinden
Gewoon even een nieuw wachtwoord aanvragen via de 'login vergeten'-link. Smile