MyBB Community Forums

Full Version: Plaats me vraag maar hier want engelse gedeelte duurt en duurt maar
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Dit kan je op regel 173 aanpassen: (bij inc/plugins/grouplegend.php)
if ($mybb->settings['ugl_enabled'] == 1)

veranderen in:
if ($mybb->settings['ugl_enabled'] == 1 && $mybb->user['uid'] != 0)

OF:
if ($mybb->settings['ugl_enabled'] == 1 && $mybb->usergroup['canviewonline'] == 1)

De 1ste optie gaat kijken of het lid is aangemeld, indien nee, krijgt hij geen legende te zien.
De 2de optie gaat kijken of het lid de 'wie is online'-lijst/pagina mag zien en indien ja, de legende tonen, anders weglaten.
Thanks alleen de code klopte niet helemaal zoals jij aangaf, maar de code van 2e post te hebben bekeken en die van jouw en hier mee gespeeld te hebben heb ik het gevonden en werkt het.

Dit is de juiste code:
if ($mybb->settings['ugl_enabled'] && $mybb->user['uid'] != 0)

Deze werkt wel maar thanks me opweg geholpen te hebben


Heb nog ff een laatste vraag en val ik je niet meer lastig.

Ik heb in de header opties zoals, Onbeantwoorde Berichten, Berichten vandaag etc etc deze wil ik ook uitschakelen als men niet online is deze ook niet zichtbaar zijn en ben je ingelogd je ook deze opties ziet.

Weet jij welke code ik moet toevoegen aan de Header Template enne waarmee afsluiten zodat alleen deze opties onzichtbaar zijn voor gasten


Thanks!!!
Iets te snel geweest met copy paste, ik heb de 1ste regel aangepast zodat andere er misschien nog iets aan hebben. De originele code op regel 173 was uiteraard zonder de toevoeging.

Die dingen zijn standaard toch al onzichtbaar voor mensen die niet ingelogd zijn? Indien deze opties altijd zichtbaar zijn is het thema dat je gebruikt niet correct en kan je dit aanpassen bij 'sjablonen & themas' => sjablonen (menu links) => *thema dat je gebruikt* => header sjablonen.

Alles wat in 'header' staat is je complete header en krijgt iedereen te zien. 'header_welcomeblock_guest' krijgen de mensen die niet ingelogd zijn te zien, 'header_welcomeblock_member' krijgen de leden te zien.

Uiteindelijk moet soortgelijke regel als deze:
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=getnew">{$lang->welcome_newposts}</a> | <a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=getdaily">{$lang->welcome_todaysposts}</a> | <a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php">{$lang->welcome_pms}</a> {$lang->welcome_pms_usage}

in 'header_welcomeblock_member' staan en mag het niet in 'header' of 'header_welcomeblock_guest' voorkomen. Als je je thema geeft kan ik concreter zijn, anders moet je wat kijken wat er op lijkt.

Ik heb de oplossing al gevonden

Ik heb deze code ervoor gezet wat ik wil afschermen

<if $mybb->user['uid'] > 0 then>

Enne achter wat ik wil afschermen geeindigd met
</if>

De linken zijn nu niet meer zichtbaar tot men doet inloggen, dan is het weer zichtbaar. wel eventjes ter aanvulling ik heb wel deze plugin draaien: http://community.mybb.com/thread-31860.html

anders werken de codes niet met <if> <els>
Sorry if this is a bit off topic, but why is Dutch so similar to Norwegian? ._.
(2012-01-27, 11:32 PM)Johnny Cash Wrote: [ -> ]Sorry if this is a bit off topic, but why is Dutch so similar to Norwegian? ._.

How do You mean? the language or how it is written ??
(2012-01-28, 12:02 AM)GalaxyFreak Wrote: [ -> ]
(2012-01-27, 11:32 PM)Johnny Cash Wrote: [ -> ]Sorry if this is a bit off topic, but why is Dutch so similar to Norwegian? ._.

How do You mean? the language or how it is written ??

Well the two languages seem to be quite similar at times, like Spanish and Portugese Confused
Dutch and Norwegian are both Germanic languages - that group contains Swedish, Danish, Norwegian, Dutch, German and English (and maybe some more I forgot).

Spanish, Portuguese, Italian, French are all latin languages
Pages: 1 2