MyBB Community Forums

Full Version: Introductie
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Welkom,

Samen met een Nederlandse vertaling voor MyBulletinBoard, is ook dit forum geïntroduceerd. We zullen proberen hier vragen te beantwoorden die u hebt over MyBulletinBoard.

Hoofdzakelijk gaat het hier om twee soorten vragen:
- Algemene vragen over MyBulletinBoard;
- Opmerkingen over de Nederlandse vertaling.

De laatste groep kan gewoon hier gesteld worden. Hebt u echter een gewone vraag, die niet specifiek in het Nederlands gesteld hoeft te worden, dan raden we u aan uw vraag in het Engels te plaatsen, in het Engelstalige deel. Dit simpelweg omdat meer mensen Engels spreken, en uw vraag zo waarschijnlijk sneller beantwoord kan worden.


We hopen dat u veel plezier beleeft aan MyBulletinBoard,


Medewerkers van MyBulletinBoard