MyBB Community Forums

Full Version: Embed picasa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Krijg het niet voor elkaar om een Embed picasa te plaatsen op het vis forum van ons.

vissenmet piet.nl

In wordpress werkt het wel maar op mybb niet geeft een wit beeld. Heb html toestaan aan voor de gebruikers. Heb ook Flash Attach (1.5) aanstaan. Hij doet het ook in Macromedia Dreamweaver 8.

Hieronder de picasa embed

<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="450" height="350" flashvars="host=picasaweb.google.com&captions=1&hl=nl&feat=flashalbum&RGB=0xFFFFFF&feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fidzengamakkum%2Falbumid%2F5612183048107559857%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCJyBhqC8jbKyTg%26hl%3Dnl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>

Wie weet hoe ik dit aan de praat krijg op MyBB

Lees het graag de oplossing.

Vriendelijke groet, Koos
Moet je hem niet tussen een <div> of class plaatsen
in newthread newreply edit enzzz..... template
Hou het even kort ben op dit moment niet in staat op te reageren i.v.b door omstandigheden. Kom er later op terug.

Bedankt mastermark voor het meedenken.