Vietnamese (Tiếng Việt)

by cuongpzo 0 Stars 87 Downloads

Vietnamese (Tiếng Việt) v1823

Project Details

Vietnamese (Tiếng Việt) v1823

Update từ bản cập nhật cũ,  đồng thời cập nhật theo bản MyBB mới nhất.
Author
cuongpzo
Collaborators
None
Version
1.8.23
Submitted
2020-07-19, 02:31 PM
Last Updated
2020-07-19, 02:31 PM
Bug Tracking
Disabled
MyBB Versions
1.8.x