Vietnamese (Tiếng Việt)

by MrDarkAngel 0 Stars 688 Downloads

Project Details

English
  • Vietnamese Language Pack compatible version of MyBB 1.8.10
  • Translated and updated by VietMyBB Group (Not include Admin CP)
  • Discuss more Vietnamese Language Pack on https://vietmybb.com if you interesting
Vietnamese
  • Gói ngôn ngữ Viet nam cho MyBB 1.8.10 
  • Dịch và cập nhật bởi VietMyBB Group (Gói này không bao gồm Admin Cp)
  • Đóng góp ý kiến và thảo luận thêm ở https://vietmybb.com.
Cách cài đặt:
  1. Dowloads về giải nén.
  2. Copy lên inc/languages
  3. Vào AdminCP - > Configuration -> General Configuration -> Default Language -> chọn Vietnamese
Author
MrDarkAngel
Collaborators
None
Version
1.8.10
Submitted
02-12-2017, 04:58 PM
Last Updated
02-12-2019, 06:30 AM
Bug Tracking
Open
MyBB Versions
1.8.x