MyBB Community Forums
Register probleem! Help aub! - Printable Version

+- MyBB Community Forums (https://community.mybb.com)
+-- Forum: Community Archive (https://community.mybb.com/forum-106.html)
+--- Forum: Archived Forums (https://community.mybb.com/forum-143.html)
+---- Forum: Archived Development and Support (https://community.mybb.com/forum-155.html)
+----- Forum: MyBB 1.6 (https://community.mybb.com/forum-138.html)
+------ Forum: Dutch (Nederlands) (https://community.mybb.com/forum-22.html)
+------ Thread: Register probleem! Help aub! (/thread-16124.html)Register probleem! Help aub! - Kikkerking - 2007-02-10

Hey, ik heb mijn forum op www.kikkerkont.nl/forum .
Maar: Mijn bezoekers kunnen zich niet registreren!

Ga naar mijn forum en klik op Register, I agree, en je zult zien wat ik bedoel! Sad HELP!!

Er komt een wit venster met de tekst:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


---

Nog een probleem: Als ik naar mijn Admin CP ga, en ik wil iets configureren, gaat het optievenster links weg, en krijg ik het in het volle scherm te zien, ik moet dus elke keer opnieuw inloggen! HELP!!


RE: Register probleem! Help aub! - Kikkerking - 2007-02-10

Het bovenste probleem is nu opgelost, maar het onderste probleem heb ik nog!


RE: Register probleem! Help aub! - destroyer - 2007-02-10

Je kan je 2de probleem misschien wat duidelijker maken door een screenshot?


RE: Register probleem! Help aub! - Kikkerking - 2007-02-10

Kijk. Dit is mijn Admin CP aan het begin.
[Image: rprob1.jpg]
Als ik echter bijv. Naar Plugin Manager ga, is de balk aan de linkerkant weg! Kijk maar:
[Image: rprob2.jpg]

Hopelijk is het nu wat duidelijker.


RE: Register probleem! Help aub! - destroyer - 2007-02-10

Wel heel raar, dit lijkt me eerder een browser probleem. Welke browser gebruik je? En anders, heb je een tijdelijk admin accountje voor mij zodat i het even kan bekijken? (Limiteer de rechten)


RE: Register probleem! Help aub! - Kikkerking - 2007-02-15

Het is al opgelost, bedankt! Wink