MyBB Community Forums
Why new registrations from banned IP address continue.Help me - Printable Version

+- MyBB Community Forums (https://community.mybb.com)
+-- Forum: 1.8 Support (https://community.mybb.com/forum-175.html)
+--- Forum: General Support (https://community.mybb.com/forum-176.html)
+--- Thread: Why new registrations from banned IP address continue.Help me (/thread-232113.html)Why new registrations from banned IP address continue.Help me - टॉरुलम - 2021-04-16

Neden yasaklı IP adresinden yeni kayıtlar devam ediyor

Spam mesajlar gönderen birkaç kullanıcı var.
IP adreslerini yasakladım, ancak yine de kayıt yapabilirler.
Bu problem nasıl çözülür, lütfen bana yardım edin