MyBB Community Forums
Serbian Language Pack for MyBB 1.8.24 - Printable Version

+- MyBB Community Forums (https://community.mybb.com)
+-- Forum: Extensions (https://community.mybb.com/forum-201.html)
+--- Forum: Translations (https://community.mybb.com/forum-163.html)
+---- Forum: Translation Releases (https://community.mybb.com/forum-169.html)
+---- Thread: Serbian Language Pack for MyBB 1.8.24 (/thread-24960.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


RE: Serbian Language Pack for MyBB 1.6.9 - Markus_Wolf - 2013-04-27

I dodao bih da nije ispravno postaviti Powered by medicinari.com ... Stoga sam postavio Prevod medicinari.com Wink


RE: Serbian Language Pack for MyBB 1.6.9 - bizzarela - 2013-04-29

još nema prevoda za 1.6.10


RE: Serbian Language Pack for MyBB 1.6.9 - Markus_Wolf - 2013-04-29

Sta fali za 1.6.10 , mislim koliko fraza?


RE: Serbian Language Pack for MyBB 1.6.10 - vojislavradoja - 2013-05-15

Превод за 1.6.10 је у прилогу. Поздрав

Војислав


RE: Serbian Language Pack for MyBB 1.6.11 - vojislavradoja - 2013-10-10

Превод за 1.6.11 је у прилогу. Поздрав

Војислав


RE: Serbian Language Pack for MyBB 1.6.12 - vojislavradoja - 2014-01-13

Превод за 1.6.12 је у прилогу. Поздрав

Војислав


RE: Serbian Language Pack for MyBB 1.6.13 - vojislavradoja - 2014-05-04

Превод за 1.6.13 је у прилогу. Поздрав

Војислав


RE: Serbian Language Pack for MyBB 1.6.14 - vojislavradoja - 2014-07-13

Превод за 1.6.14 је у прилогу. Поздрав

Војислав


RE: Serbian Language Pack for MyBB 1.6.14 - mostarac - 2014-07-25

pozdrav ako nekoga interesuje da moderira temu o Mybb, prvi webmaster forum u BiH, licencirana verzija Xenforo, treba mi neko ko će radit recenzije za Mybb.

Adresa foruma je http://adminzona.club/index.php


RE: Serbian Language Pack for MyBB 1.6.15 - vojislavradoja - 2014-08-07

Превод за 1.6.15 је у прилогу. Поздрав

Војислав




.zip   lang_serbian_1615.zip (Size: 336.85 KB / Downloads: 622)






.zip   lang_sh_1615.zip (Size: 303.34 KB / Downloads: 154)