MyBB Community Forums
vertaling pp niet volledig - Printable Version

+- MyBB Community Forums (https://community.mybb.com)
+-- Forum: Community Archive (https://community.mybb.com/forum-106.html)
+--- Forum: Archived Forums (https://community.mybb.com/forum-143.html)
+---- Forum: Archived Development and Support (https://community.mybb.com/forum-155.html)
+----- Forum: MyBB 1.6 (https://community.mybb.com/forum-138.html)
+------ Forum: Dutch (Nederlands) (https://community.mybb.com/forum-22.html)
+------ Thread: vertaling pp niet volledig (/thread-27270.html)vertaling pp niet volledig - spinning - 2008-01-09

Dit is een vertaling van de profile picture plugin.
Maar op een rare manier wordt een deel wel vertaald weergegeven en een ander deel weer niet.

vb deze wordt niet weergegeven
$l['custom_pp'] = "Standaard Profiel Afbeelding";

Voor het gemak heb ik de originele ook nog bijgevoegd.