MyBB Community Forums
Afbeelding probleem - Printable Version

+- MyBB Community Forums (https://community.mybb.com)
+-- Forum: Community Archive (https://community.mybb.com/forum-106.html)
+--- Forum: Archived Forums (https://community.mybb.com/forum-143.html)
+---- Forum: Archived Development and Support (https://community.mybb.com/forum-155.html)
+----- Forum: MyBB 1.6 (https://community.mybb.com/forum-138.html)
+------ Forum: Dutch (Nederlands) (https://community.mybb.com/forum-22.html)
+------ Thread: Afbeelding probleem (/thread-29401.html)Afbeelding probleem - bollie - 2008-03-06

Hallo iedereen

Als ik nu een afbeelding plaats tussen [img][/img] word er geen afbeelding weergegeven.
Wie kent dit probleem ?


RE: Afbeelding probleem - destroyer - 2008-03-06

Welke afbeelding wilde je ertussen plaatsen?