Thread Rating:
  • 3 Vote(s) - 3.67 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vietnamese Language Pack for MyBB 1.6.6 (update 28-02-2012)
#1
This user has been denied support. This user has been denied support.
Author: Community MyBB Vietnam
Submitted: 27 February 2012
Home page: http://www.mybb.vn/

These language packs are translated from the corner of MyBB 1.6.6

(Đây là gói ngôn ngữ Việt Nam cho MyBB 1.6.6 được dịch từ bản tiếng anh góc của MyBB 1.6.6 và được so sánh với bản dịch của Joey Phạm nên các bạn yên tâm về độ chính xác của nó.)

You need support for MyBB! Please visit http://www.mybb.vn


Attached Files
.zip   Vietnamese_Language_Pack_for_MyBB_1.6.6-fixed.zip (Size: 154.24 KB / Downloads: 2,372)
[Image: logo.png]
MYBB Vietnamese Support Community
Reply


Messages In This Thread
Vietnamese Language Pack for MyBB 1.6.6 (update 28-02-2012) - by mybboardvietnam - 2012-02-27, 01:26 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)