Forums and Subforums on the subpage.
#9
You're not using the code I posted above. I'll add Polish comments and more lines for better understanding;
// tu oczywiście umieszczasz zapytanie, które musi być posortowane tak jak w EDIT w tym poście: http://community.mybb.com/thread-169977-post-1155390.html#pid1155390

$subforums = array();

while($forum = $db->fetch_array($query))
{
  // sprawdzasz czy forum jest "dzieckiem" jednego z "rodziców" 1,4,5 czy jakie tam masz te główne fora
  if(in_array($forum['pid'], array(1,4,5)))
    // przypisujesz szablony "dzieci" do indeksu danego forum "rodzica" - w szablonie używasz np. $forum['name'] i cokolwiek chcesz
    eval('$subforums[$forum["pid"]] .= "'.$templates->get('szablondziecka').'";');
  else
  {
    // w przeciwnym wypadku mamy forum "rodzica" - zapisujesz jego "dzieci" do prostszej zmiennej
    $subfora = '';
    if(isset($subforums[$forum['fid']]))
      $subfora = $subforums[$forum['fid']];

    // wyświetlasz $subfora, $forum['name'] i co tam chcesz w szablonie "rodzica"
    eval('$listaforow .= "'.$templates->get('szablonrodzica').'";');
  }
}
Reply


Messages In This Thread
Forums and Subforums on the subpage. - by Snake_ - 2015-04-23, 03:55 PM
RE: Forums and Subforums on the subpage. - by Destroy666 - 2015-04-28, 06:50 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)