Thread Rating:
 • 0 Vote(s) - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
[1.8.0] Vietnamese language packs MyBB v1.8.4
#1
English
 • MyBB 1.8.4 Vietnammese Language Pack
 • The latest versions are always available on: http://vnnict.com
 • Author: sanvu88
 • Collaborators: None
 • Bug Tracking: Disabled
 • MyBB Versions: 1.8.4
 • Version: 1.0

-------------------------------------

Tiếng VIỆT (Vietnammese)
 • Gói ngôn ngữ Tiếng VIỆT NAM cho MyBB 1.8.4 (Không bao gồm admincp và modcp)
 • Người dịch: Vũ Văn San
 • Diễn đàn hỗ trợ và tiếp nhận ý kiến đóng góp: http://vnnict.com
 • Nếu phát hiện bất kỳ lỗi nào vui lòng thông báo cho tôi.
 • Nếu bạn cần bản VIỆT hóa cho admincp và modcp có thể liên hệ với tôi.


Attached Files
.zip   Vietnamese-language-packs-MyBB-v1.8.4.zip (Size: 187.01 KB / Downloads: 490)
Reply
#2
Cảm ơn bác Smile
 Best Kitten Food
[url=http://pcworld365.com/best-gaming-laptop-1000.html][/url]
Reply
#3
cảm ơn bác niều, cái mình cần đây rồi
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)