Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vietnamese languages pack 1.8xx
#1
Vietnamese languages pack 1.8xx
Author: Community MyBB Vietnam
Submitted: 12 September 2016
Home page: http://duymobile.myvnc.com
Gói ngôn ngữ tiếng việt dành cho mybb1.8xx
Tỉ lê viêt hóa: 99% 
Không bao gồm admincp (admincp dùng tiếng anh vẫn hay hơn)
100% biến ngôn ngữ
Không có lỗi .....


Attached Files
.zip   mybb 18xx languages vietnamese.zip (Size: 92.52 KB / Downloads: 125)
Reply
#2
Ố ồ, gặp người quen. Vẫn dùng mybb à?
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)