Not Solved Problem with caching in MyBB??
#1
Not Solved
Xin chào, tôi đang cố gắng sử dụng PHP trong MyBB không có plugin, vì vậy tôi chỉ sử dụng tệp php có liên kết đến bộ nhớ cache chủ đề để tạo kiểu.

Kiểu dáng không xuất hiện đúng. Một vài điều là vì một số lý do. Tôi đã cố gắng xây dựng lại bộ nhớ cache nhiều lần, không may mắn.

Các tệp này tách biệt với MyBB và hầu như không có gì để làm với diễn đàn của tôi, nhưng tôi muốn bao gồm cùng một trạng thái đầu trang và chân trang, v.v.
Reply
#2
Not Solved
(2018-10-05, 10:42 PM)glennbartels Wrote: Xin chào, tôi đang cố gắng sử dụng PHP trong MyBB không có plugin, vì vậy tôi chỉ sử dụng tệp php có liên kết đến bộ nhớ cache chủ đề để tạo kiểu.

Kiểu dáng không xuất hiện đúng. Một vài điều là vì một số lý do. Tôi đã cố gắng xây dựng lại bộ nhớ cache nhiều lần, không may mắn.

Các tệp này tách biệt với MyBB và hầu như không có gì để làm với diễn đàn của tôi, nhưng tôi muốn bao gồm cùng một trạng thái đầu trang và chân trang, v.v.

This is an English language based website.

You need to translate to English before we can assist you.
I'm Serpius and You're Not    ¯\_(ツ)_/¯
LUXOR FORUMS
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)