Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[1.8.0] Kyrgyz language pack for MyBB 1.8
#1
MyBB v.1.8 үчүн кыргыз тили (башка варианттары менен)

MyBB v.1.8 кыргыз тилине азыр которуп жатабыз. Кошулам дегендер ушул жерге жазгыла!
Котрулган файлды жакында чыгарабыз, каалоочулар болсо кайрылгыла.
Бета котормо каталары табылганда оңдолот.Kyrgyz language for MyBB v.1.8 (with other options)

We are currently translating MyBB v.1.8 into Kyrgyz. Those who want to join, write here!
We will release the translated file soon, please contact us.
Beta translation errors are corrected when detected.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)