Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
AVIM - Vietnamese Typing for MyBB 1.4.4
#1
This plugin will add a script - AVIM - to help people type Vietnamese character: (MyBB 1.4* and 1.6*)

For example: ee => ê, ef => è,... Ô, ọ, ổ, ỗ, Ệ, ữ...

   

.zip   AVIM-VietnameseTyping.zip (Size: 11.34 KB / Downloads: 472)

Demo: http://forum.vatlieu.us/index.php

Vietnamese guidance :: Hướng dẫn sử dụng:
+ Unzip file và Upload các thư mục inc, jscrípts lên host vào thư mục cài đặt myBB
+ Vào admin, active plugin. => Bộ gõ tiếng Việt sẽ xuất hiện
+ Nếu bạn deactive => Bộ gõ sẽ bị loại bỏ khỏi footer.
Reply
#2
Thank you very much!

Before, i'm used mudim but not good.

Again, thank in advance Rolleyes
Sorry, because English not good
Reply
#3
Right,

Mudim looks great, but It has a conflict with IE 6.0 (abortion error) and IE 7 (can not typing letter with accent).

AVIM is simple, long life development. It's also excellent script! So we should try to use it! RolleyesLightbulb

Hope this help.
(2009-02-11, 07:49 AM)killed Wrote: Thank you very much!

Before, i'm used mudim but not good.

Again, thank in advance Rolleyes
Reply
#4
I just tried to install, but did not be successful. The plugin was activated but there is no js file loaded (I have uploaded to folder jscripts already), so there is no keyboard option in the footer.

Please help.
Thanks.
Reply
#5
thanks............
Reply
#6
(2009-02-10, 08:01 AM)viet4777 Wrote: This plugin will add a script - AVIM - to help people type Vietnamese character: (MyBB 1.4* and 1.6*)

For example: ee => ê, ef => è,... Ô, ọ, ổ, ỗ, Ệ, ữ...
Demo: http://forum.vatlieu.us/index.php

Vietnamese guidance :: Hướng dẫn sử dụng:
+ Unzip file và Upload các thư mục inc, jscrípts lên host vào thư mục cài đặt myBB
+ Vào admin, active plugin. => Bộ gõ tiếng Việt sẽ xuất hiện
+ Nếu bạn deactive => Bộ gõ sẽ bị loại bỏ khỏi footer.

Tớ là người bình dân đây, cho tớ hỏi là sau khi unzip (inc, jscripts) thì đưa lên host vào thư mục cài đặt MyBB nhưng thư mục cài đặt MyBB có rất nhiều thư mục khác nhau trong đó nên có cần thiết phải bỏ vào đúng thư mục nào đó hay không? hay là chĩ đưa đại vào thư mục cài MyBB và nằm chung với những thư mục khác là tốt rồi.

Xin lỗi cho tớ hỏi câu nhà quê này. Tớ tự học cài đặt cái này và đã thành công, riêng phần gõ tiếng Việt thì chưa. Cám ơn
Reply
#7
@Viet4777: Trên webhost có thư mục INC, thư mục LANGUAGES và thư mục Plugin dowload về cùng có thư mục IN, thư LANGUAGES nếu trong thư mục LANGUAGES có file xxxx.php thì bạn upload cái xxx.php lên thư mục LANGUAGES của webhost, tương tự như vậy bạn so sánh tương ứng các thư mục giữa PC và Webhost mà upload lên.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)