MyBB Community Forums

Full Version: Wanted MyBB 1.8.7 Swedish Translation
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
As the title says, Wanted MyBB 1.8.4 Swedish Translation

I would love someone doing this! Smile
If you can wait a few weeks then I'll get you one, I need to make one for my pages too anyhow.

[EDIT]
Jag skall ha mina sidor på Svenska / Finska / Engelska men eftersom jag har ett heltids jobb...eller mera än ett heltrids jobb så kommer det att ta en stund.
(2015-04-20, 05:14 PM)Chride2k8 Wrote: [ -> ]If you can wait a few weeks then I'll get you one, I need to make one for my pages too anyhow.

[EDIT]
Jag skall ha mina sidor på Svenska / Finska / Engelska men eftersom jag har ett heltids jobb...eller mera än ett heltrids jobb så kommer det att ta en stund.

Okej ingen fara!
Lycka till och PM sen när du e klar.

Tack
(2015-04-26, 07:06 PM)mrkiller2010 Wrote: [ -> ]
(2015-04-20, 05:14 PM)Chride2k8 Wrote: [ -> ]If you can wait a few weeks then I'll get you one, I need to make one for my pages too anyhow.

[EDIT]
Jag skall ha mina sidor på Svenska / Finska / Engelska men eftersom jag har ett heltids jobb...eller mera än ett heltrids jobb så kommer det att ta en stund.

Okej ingen fara!
Lycka till och PM sen när du e klar.

Tack
Tackar Smile

Började med EN->FI o sen när de e klart så blir det EN->SE. Har även en sammarbetspartner som jobbar nu o då på EN->SE. Annars, hoppas de e ok med en lite mera "fri" stil o inte bara strikt "högsvenska" Smile
(2015-04-26, 07:09 PM)Chride2k8 Wrote: [ -> ]
(2015-04-26, 07:06 PM)mrkiller2010 Wrote: [ -> ]
(2015-04-20, 05:14 PM)Chride2k8 Wrote: [ -> ]If you can wait a few weeks then I'll get you one, I need to make one for my pages too anyhow.

[EDIT]
Jag skall ha mina sidor på Svenska / Finska / Engelska men eftersom jag har ett heltids jobb...eller mera än ett heltrids jobb så kommer det att ta en stund.

Okej ingen fara!
Lycka till och PM sen när du e klar.

Tack
Tackar Smile

Började med EN->FI o sen när de e klart så blir det EN->SE. Har även en sammarbetspartner som jobbar nu o då på EN->SE. Annars, hoppas de e ok med en lite mera "fri" stil o inte bara strikt "högsvenska" Smile

Det är lugnt! Tack för all hjälp
Hej,

Är också spekulant på detta språkpaket. HUr går det för er?
(2015-05-31, 11:07 AM)ForumMix Wrote: [ -> ]Hej,

Är också spekulant på detta språkpaket. HUr går det för er?
Vet inte hur det går för han.
bump xDS
bump xDS
Jag jobbar just nu på en översättning till mitt forum som har den senaste versionen av MyBB.
Hör av mig när det är klart (Y)
Pages: 1 2