MyBB Community Forums

Full Version: Swedish Language package
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
(2011-03-21, 01:15 PM)mallen Wrote: [ -> ]Hi there,

I've decided to make a Swedish language package for MyBB version 1.6.8, for all the Swedish users out there. I'm translating  when I got some spare time left over. All news and further information will be posted in this thread!

Update:
The language pack is now fully translated and released on the Swedish forum for public download.
Download is available here.

Det svenska språkpaketet är nu översatt och finns tillgängligt för nedladdning på det svenska forumet.
Du kan ladda ned språkpaketet här.

For further information, please visit our official forum at MyBBoard.se
För mer information, besök det officiella supportforumet på MyBBoard.se


Your sincerely,
Mallen

Jag kan inte ladda ner språkpaketet.
Mitt konto här är aktiverat.
[attachment=33340]
(2014-12-19, 07:00 PM)Jessar94 Wrote: [ -> ]
(2011-03-21, 01:15 PM)mallen Wrote: [ -> ]Hi there,

I've decided to make a Swedish language package for MyBB version 1.6.8, for all the Swedish users out there. I'm translating  when I got some spare time left over. All news and further information will be posted in this thread!

Update:
The language pack is now fully translated and released on the Swedish forum for public download.
Download is available here.

Det svenska språkpaketet är nu översatt och finns tillgängligt för nedladdning på det svenska forumet.
Du kan ladda ned språkpaketet här.

For further information, please visit our official forum at MyBBoard.se
För mer information, besök det officiella supportforumet på MyBBoard.se


Your sincerely,
Mallen

Jag kan inte ladda ner språkpaketet.
Mitt konto här är aktiverat.

Enligt uppgifter så har man avvecklat MyBBoard.se, därav detta besked.
Projektet har återupptagits och huvudinlägget har uppdaterats med information om när en ny version kommer finnas tillgänglig.
Detta projekt med ett svenskt språkpaket för MyBB tycks ha självdött, då länkarna inte fungerar.

Jag gjorde en egen översättning till Svenska för några år sedan, men har inte uppdaterat språk variablerna sedan ett antal MyBB-uppdateringar. Får ta tag i detta "pö om pö". Min svenska språkverision fungarar dock på det stora hela med den senaste verisionen av MyBB (1.8.27) på CampingForum.net.
Pages: 1 2