MyBB Community Forums

Full Version: Swedish Language package
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Hej,

Quote:Hi there,
I've decided to make a Swedish language package for MyBB version 1.6.8, for all the Swedish users out there. I'm translating  when I got some spare time. All news and further information will be posted in this thread!

Your sincerely,
Mallen
(2011-07-19, 08:20 PM)mallen Wrote: [ -> ]Going on as planned, but my Teams time limit will be broken by far regarding the translation.
Admin CP and almost the entire User CP has been translated, but during holiday I won't promise a release date, as before.
Keep an eye on this thread for further information

Your sincerely,
Mallen

Is the swedish translation halted?!

/Anders
När jag tittar på översättningarna ser jag en hel del grammatiska tveksamheter. Vad följer ni för modell när ni översätter?
Det jag funderar över då är om det inte är bättre att använda "sunt förnuft" i språket istället för att använda termer från andra företags mjukvara då det kan ju finnas fel även där då de inte heller är skrivna på Svenska?
Ser bra ut! Vad rekommenderar du för inställningar vid Configuration » Settings » Board Settings » Date and Time Formats?
Kommer ej åt filen. Är den svenska MyBB.se stängd eller vad är det som har hänt?

http://i.cubeupload.com/Ax3Y6W.png
(2014-10-15, 06:47 AM)mallen Wrote: [ -> ]
(2014-10-13, 09:42 AM)ForumMix Wrote: [ -> ]Kommer ej åt filen. Är den svenska MyBB.se stängd eller vad är det som har hänt?

http://i.cubeupload.com/Ax3Y6W.png

Hej,

Vi har lagt projektet på is under obestämd tid. Jag kan lägga upp alla tidigare språkpaket i en ZIP under veckan, så att ni åtminstone har tillgång till de gamla. Vi kommer inte översätta MyBB 1.8, utan lämnar en öppning för andra som kan tänka sig att ta över!

Jag förstår.

Har du möjligheter att skicka upp översättningen?
Jag hade också jättegärna laddat ner de gamla språkfilerna.

/Persson
Är det verkligen ingen som inte har den svenska översättningen?
Vilken tur att jag håller på att göra ett till svenskt forum och märkte att filerna inte finns längre att hitta här.

Så tog filerna från mitt andra forum. Detta är versionen 1610, men funkar till 1615 för mig iallafall.

http://www.fildirekt.se/dl/1417138018.zip

Varsågoda mina vänner, enjoy!

Kan finnas något som är helt ändrat förövrigt. Tror det är ifall man är guest att man måste registrera sig för att se trådarna lala. Så den är inte helt perfekt. Använd på egen "risk".
Pages: 1 2