MyBB Community Forums

Full Version: Dutch (Nederlands)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Dutch (Nederlands)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Threads

 1. Mail achtergrond (0 Replies)
 2. kleur veranderen (11 Replies)
 3. Profielinstelling vragen (2 Replies)
 4. Ajax Shoutbox 2 vragen (1 Reply)
 5. Bron code (0 Replies)
 6. [Opgelost] Quoten (7 Replies)
 7. Portaal berichten (0 Replies)
 8. Admin Login (2 Replies)
 9. Geactiveerd (3 Replies)
 10. help-onderwerpen (6 Replies)
 11. border (0 Replies)
 12. last post (0 Replies)
 13. Snel wijzigen blijft hangen (0 Replies)
 14. Dutch translation [Nederlandse vertaling] (53 Replies)
 15. moderators (2 Replies)
 16. ìnloggen (4 Replies)
 17. Delen database meerdere forums (1 Reply)
 18. admin (1 Reply)
 19. 'Group(s)-only' pagina (1 Reply)
 20. PM werkt niet meer: (5 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18